LØSN JERES MYTISKE HÅRDKNUDE

Udover at være sexolog er jeg uddannet parproces-guide. Metoden jeg praktiserer er skabt af ph. d i socialpsykologi Jytte Vikkelsøe.

Denne form for parterapi går ud på at opklare et pars nutidige konfliktmønster på baggrund af de enkelte menneskers opvækst og tidligere erfaring.

Metoden er procesorienteret: Den sigter imod et nyt lag af psykologisk selvindsigt – et perspektivskifte – frem for at fokusere på at give redskaber til jeres udfordringer i det daglige liv.

Vi begynder med at skabe et overblik over, hvad der har gjort jer hver især særligt sårbare og reaktive på forskellige områder. Herefter kortlægger vi jeres specifikke ’mytiske hårdknude’: Den ubevidste dynamik, der sender jer i samme konfliktmønster igen og igen.

Parterapi af denne type kan give en dyb transformation af parforholdet. Arbejdet er intenst og fordrer både engagement og vilje til se indad hos jer begge.

Om terapiens forløb

For at sikre en fælles forståelsesramme, skal I før forløbets start have læst bogen ”Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte” af Jytte Vikkelsøe. Derpå kan vi mødes og gå i gang. Optimalt foregår sessionerne med en uges mellemrum.

Indholdet af de fire første sessioners ligger efter denne model relativt fast:
Session 1: Problemet beskrives indgående, så jeg får en indgående forståelse af jer og jeres dynamik.
Session 2: Den ene person i parret fortæller sin barndomshistorie, partneren lytter, og jeg skriver og spørger ind.
Session 3: Den anden person i parret fortæller sin barndomshistorie, partneren lytter, og jeg skriver og spørger ind.
Session 4: Jeg fremlægger mit bud på jeres mytiske hårdknude – den dybere grund til, at I går i konflikt. I afgiver et commitment om at arbejde gennem jeres modstand for at komme gennem udfordringerne.
Session 5-?: Her begynder det krævende arbejde for jer som par. Sessionernes indhold – og hvor mange der bliver brug for – er  varierende alt efter, hvordan I arbejder med udfordringerne. Regn som minimum med 10 sessioner.

Priser

Parsession af 90 min: 2000 kr.

Parforløb af 5 sessioner:  9000 kr.

Parsession online af 90 min: 1750 kr.

Parforløb online af 5 sessioner: 8000 kr.

Jeg foretrækker at møde jer fysisk til de første sessioner.
Derefter kan vi fortsætte online, hvis I ønsker det.

Betaling

Betaling kan ske kontant når vi ses eller via mobile pay til 44180.

Ved bankoverførsel betal venligst forud til Lån & Spar Bank anvendes reg.nr. 0400 konto nr. 4030787159

Afbudspolitik

Afbud skal ske senest 24 timer før aftalte tid. Ved senere afbud eller
udeblivelse, bliver sessionen opkrævet.

Tavshedspligt

Jeg har livsvarig tavshedspligt og refererer kun til en klient eller dennes problematik uden navns nævnelse og udelukkende i faglig kontekst, som for eksempel under supervision. Tavshedspligten frafalder kun, hvis klienten skønnes at være til fare for sig selv eller andre.

Kontakt

Hvis I er interesserede I er forløb omkring at få løst op for jeres mytiske knude, så send mig en mail her.

Samtalelokalet ligger i en grøn gård på indre Frederiksberg og er åbent for jer


Klienterne siger:

Der blev grædt og grinet, og det krævede mod at gå hele vejen, men det var det hele værd! Vi var kørt fast i gamle mønstre, som vi ikke selv kunne se os ud af, og vi havde prøvet andre terapeuter og metoder inden. Da vi kom til Sara, foreslog hun os at tage forløbet mytiske hårdknude for par. Det viste sig at være præcis, hvad vi havde brug for.
Sara guidede os på en kærlig måde, og vi følte os holdt hele vejen. I starten havde vi virkelig brug for Saras hjælp fra gang til gang, men nu kan vi bruge de indsigter og værktøjer, som vi har fået med til selv at komme igennem tingene. Kan varmt anbefale forløbet til andre par.
Louise & Nicolai

Processen omkring identifikation af den ‘mytiske hårdknude’ var både tryg, inspirerende, helende og virkningsfuld. Sara formåede at skabe et kærligt rum, der ledte til motivation omkring processen og transparens i vores kommunikation. Vi oplevede en god balance mellem spejling, præcis feed-back og støtte.
Det har været en gave at få afkodet de væsentlige sår, der gennem livets første fase har sat sig på sjælen og i høj grad præget vores sameksistens. En gave til os hver især – men nok særligt til os som par og vores relation. Tak til Sara.
Laila & Morten  

NB: Forløbet kan også tilrettelægges som en soloversion – det kan du læse mere specifikt om her

Brevkasse – kærlighed i krise / mytisk hårdknude

Mange mennesker har stillet mig spørgsmål om parforhold og Jytte Vikkelsøs metode. Her er et udsnit af dem samt mine svar.

 

 

Fotoet viser udsigten fra klientrummet.